Tag Archives: gonoreja

Fluorohinoloni

Razvili su se iz nalidiksinske kiseline. Fluorohinoloni su vrlo delotvorni. Fluor im daje delovanje na G+ mikroorganizme, a piperazin na G- mikroorganizme. Deluju tako da inhibiraju enzim DNA-girazu koja postoji samo kod mikroorganizama.

DNA-giraza je jedna vrsta enzima koji pomaže tokom replikacije DNA kod bakterija. Ukoliko je ona blokirana dolazi do zapetljaja DNA i njena replikacija staje. Deluju na bakterije rezistentne na ß-laktamske i aminoglikozidne antibiotike, ali slabo deluju na anaerobne bakterije.
Karakteristika je fluorohinolona upravo fluor u položaju 6. Zahvaljujući fluoru delotvorni su protiv G+ bakterija. Izuzetno je važan i piperazin u položaju 7. On je odgovoran za delovanje protiv G- bakterija. Treba istaći da fluorohinoloni nisu antibiotici !! Mnogi ih u antibiotike svrstavaju, ali oni to u svojoj suštini nisu, jer su totalno sintetska jedinjenja. Fluorohinoloni deluju na sve bakterije otporne na aminoglikozidne antibiotike i cefalosporine. Često se kombinuju sa drugim preparatima kao što su penicilini, cefalosporini i dr. Sa rifampicinom dolazi i do sinergističkog efekta!

Norfloksacin
Norfloksacin je peroralni baktericidni hemoterapeutik Vrlo je efikasan protiv većine gram-negativnih bakterija (E. coli, klebsiele, vrsta proteus, enterobakter, morganela, citrobakter, seracija, pseudomonas) i nekih gram-pozitivnih bakterija (stafilokoki), a slabije protiv acinetobaktera i enterokoka.
Koristi se za lečenje:
– Akutne i hronične infekcije mokraćnoga sistema.
– Hronični bakterijski prostatitis.
– Gonoreja.
– Dizenterija.
– Salmoneloze.
Preventivno ga koristimo za selektivnu dekontaminaciju digestivnog sistema i sprečavanje proliva na putovanju.
Lekovi registrovani u Republici Srbiji 2012.god : Nofocin, Nolicin, Uricin


Ciprofloksacin

Ciprofloksacin je delotvoran in vitro protiv širokog spektra gram-negativnih i gram-pozitivnih organizama. Ciprofloksacin ne pokazuje unakrsnu reakciju sa ostalim antimikrobnim lekovima kao što su betalaktami ili aminoglikozidi, zato rezistentni mikroorganizmi na te lekove mogu biti osetljivi na ciprofloksacin. Ciprofloksacin pokazuje delotvornost prema većini sojeva navedenih mikroorganizama:
Aerobni gram-pozitivni mikroorganizmi :Enterococcus sp., Staphylococcus sp
Aerobni gram-negativni mikroorganizmi: Campylobacter sp., Escherichia Coli., Haemophilus sp., Klebsiella sp., Neisseria gonorrhoeae, Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Serratia sp., Shigella sp.
Ostali: Chlamydia sp., Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis.
Ciprofloksacin se koristi kod lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i mokraćnog sistema, polnih organa, kostiju, zglobova, kože i krvi (septikemija). Godine 2002. na hiljade osoba u svetu preventivno je uzimalo ciprofloksacin zbog panike izazvane pismima za koje se veruje da su sadržavale klice Bacillus anthracisa (antraksa).

Lekovi registrovani u Republici Srbiji 2012.god : Cifran, Ciprinol, Ciprocinal, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Citeral, Marocen

Prilagodjeno na srpski sa sajta farmakologija.com