Tag Archives: Karcinom

Elektronske legitimacije stižu u Srbiju

Izvor: Doživeti 100

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) dr Aleksandar Vuksanović za »Doživeti 100«

Sve je izvesnije da će građani za tri godine umesto dosadašnjih zdravstvenih knjižica koristiti
elektronske kartice sa čipom.
Piše: Branka Lazić

Uvođenje elektronskih zdravstvenih legitimacija omogućiće brži i lakši pregled kod lekara i podizanje lekova u apotekama bez administriranja.

Čekanje u redu na šalterima biće zamenjeno automatima nalik na bankomate i u njima će građani overavati knjižice. Automati će biti postavljeni u svim filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali i u bolnicama, gde će pacijenti moći da provere da li im je poslodavac uplatio doprinos.

Izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju stvorile su uslove za uvođenje zdravstvene kartice kao elektronske isprave o osiguranju i to je projekat koji je započeo pre nekoliko godina. U kojoj fazi je ovaj projekat?
– Po okončanju otvorenog tendera kojim nabavljamo poslednje što nedostaje, softversku komponentu tzv. sertifikaciono telo ovog postupka započeće realizacija projekta zamene postojećih zdravstvenih knjižica, karticama zdravstvenog osiguranja (KZO). Planirano je da izdavanje kartica počne u Kolubarskom okrugu početkom 2012. godine, i da se u naredne 3 godine zameni svih 6.900.000 zdravstvenih knjižica.

Prethodio je pilot projekat u valjevskom okrugu. Kakva su iskustva i koliko je on pomogao da sagledate potencijalne probleme u implementaciji ovakvog sistema?
– Pripreme za pilot projekat još su u toku. Ovako veliki nacionalni projekti moraju se dobro osmisliti i realizovati. Predviđeno je da se veliki broj knjižica zameni za samo tri godine zbog toga se mora učiniti sve da se spreče neželjene gužve i komplikacije. Grad Valjevo i pet opština okruga izabrani su za pilot-projekat, jer su sve zdravstvene ustanove – bolnica, domovi zdravlja i apoteke, kompjuterski povezane. Do kraja 2013. godine u Srbiji treba da bude izdato oko sedam miliona elektronskih zdravstvenih kartica.

Koji su najznačajniji benefiti ovog projekta kako sa aspekta zdravstvenih radnika, tako i sa aspekta pacijenata?
– Korišćenje zdravstvene kartice smanjuje mogućnost administrativnih grešaka u zdravstvenom sistemu i obezbeđuje infrastrukturu za podizanje niza elektronskih servisa i usluga osiguranicima RFZO. Takođe, korišćenje zdravstvene kartice obezbediće manje administracije prilikom overe knjižica kao i prilikom njihovog korišćenja u zdravstvenim ustanovama.

Koliko su zdravstvene ustanove u Srbiji u mogućnosti da podrže ovako složen informacioni sistem u tehničkom, ali i kadrovskom smislu?
– Na informatizaciji zdravstvenih ustanova radi se duži niz godina.
Svake godine zdravstvene ustanove su sve bolje opremljene kako u tehničkom tako i u kadrovskom smislu. Upravo su u toku veliki projekti Ministarstva zdravlja, pretežno finansirani sredstvima Svetske banke, koji će dodatno unaprediti informacione tehnologije u zdravstvenim ustanovama.
RFZO je još 2005. godine pokrenuo projekat elektronske baze osiguranika, koji je uspešno realizovan 2007. godine. Od tada se ova baza neprestano unapređuje.

Prema ranijim najavama automati koji čitaju kartice biće instalirani i u apotekama. Kakva će biti njihova uloga?
– Uloga automatskog očitavanja jeste da se smanji administracija, mogućnost greške, ali i moguća zloupotreba da se lek izda pacijentu bez zdravstvene knjižice.

Proširenje liste lekova o trošku zdravstvenog osiguranja

Novi savremeniji lekovi za osiguranike RFZO-a
Republički fond za zdravstveno osiguranje je posle četiri godine proširio Listu lekova. Značajne uštede tokom prethodnih osam meseci, kao i povećanje konkurentnosti među proizvođačima doprinele su da se konačno na Listi nađu savremeni, inovativni lekovi kojima su pokrivena i nova indikaciona područja koja do sada nisu bila zastupljena.
Prof dr Aleksandar Vuksanović, direktor RFZO detaljno je objasnio:
-Kriterijum za uvođenje novih lekova bio je pre svega stav i mišljenje eminentnih stručnjaka, članova podkomisija, koji su učestvovali u izradi nove Liste lekova kao i usklađenost sa finanasijskim
mogućnostima RFZO-a.
Dodao je i da je lista ukupno proširena za 238 lekova, od kojih su 106 potpuno nove aktivne supstance, različitih oblika, jačina i pakovanja,

a ostali su stavljeni radi bolje snabdevenosti tržišta i veće mogućnosti izbora koje će imati i pacijenti i lekari.
-Lista lekova je napravljena da podstakne i konkurenciju, te su upravo mnogi proizvođači, kako bi njihovi lekovi bili na Listi, smanjili cenu svojih medikamenata. Nažalost, pojedini nisu želeli da prate taj princip i oko 30-tak lekova je sa A liste prešlo na listu A1 (lekovi sa doplatom). Uprkos tome, za svaki lek sa liste A1 postoji adekvatan lek na listi A (bez doplate) koji se propisuje na lekarski recept. – izjavio je Vuksanović.
Saznajemo i da će nadležni iz RFZO i dalje voditi računa o potrebama i kvalitetu lečenja svojih osiguranika
i u saradnji sa lekarskom strukom radiće na redefinisanju pozitivne Liste lekova. Od velike pomoći
bi bila i racionalna potrošnja lekova, odnosno usklađivanje potrošnje lekova sa realnim zdravstvenim potrebama stanovništva i stavovima struke.

Najbitnije izmene na Listi lekova 14 oktobar 2011.

Na Listi su lekovi za lečenje: esencijalne hipertenzije, hepatitisa B, lekovi koji se koriste kod akutnog infarkta miokarda, karcinoma bubrega, vakcina protiv oboljenja donjih disajnih puteva koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka ovog oboljenja, nova generacija lekova protiv epilepsije, depresije itd.
Lista je proširena i za 5 potpuno novih citostatika, za bolesti koje se do sada nisu lečile:
• Temozolomid za lečenje glioblastoma
• Erlotinib i Gefitinib za lečenje karcinoma pluća
• Nilotinib za lečenje hronične mijeloidne leukemije kao druga terapijska linija lečenja
• Sunitinib za lečenje karcinoma bubrega
Za dva citostatika proširene su indikacije:
• Bortezomib za lečenje multiplog mijeloma u prvoj terapijskoj liniji kao i lekovi iz grupe inhibitora aromataze za lečenje karcinoma dojke u ranijoj fazi bolesti.
• Za lek Pegilovani interferon alfa koji se do sada koristio u lečenju hepatitisa C takođe je proširena indikacija. Od sada će se koristiti i za lečenje obolelih od hepatitisa B.
Lečenje glaukoma je usklađeno sa savremenim stručnim terapijskim principima te su svi lekovi koji se koriste (beta blokatori, inhibitori karboanhidraze i analozi prostaglandina) uvršćeni na Listu A bez procentualnog učešća).
Za lečenje reumatskog artrititsa, oboljenja gastrointestinalnog trakta i druga reumatska oboljenja Lista je proširena novim biolškim lekovima:
• Adalimumab
• Tocilizumab i Leflunomid
U ovu Listu lekova uvršćeni su i savremeniji kontrasti koji se primenjuju u dijagnostici, poput gadoksentinske kiseline, Jodiksanola i drugih.
Na Listi su i lekovi koji se koriste u lečenju mišićnog spazma kao što je Tolperison.
Lečenje depresije je prošireno novim antidepresivima kao što su: Mirtazapin, Fluvoksamin, Escitalopram i dr, a lečenje epilepsije omogućiće i novi antiepileptici kao što su: Gabapentin, Clobazam i drugi.
Takođe, za primenu u bolničkim uslovima Lista lekova je proširena novim savremenim lekovima iz grupe karbapenemskih antibiotika, Doripenemom kao rezervnim antibiotikom Levofloksacinom i drugim.
Najskuplji i najvažniji lekovi za hemofiliju već su na pozitivnoj listi, a posle razgovora sa Udruženjem hemofiličara i pozitivnog mišljenja struke, RFZO će na Listu uvesti još jedan lek novije generacije.

»Recept dr Aleksandra Vuksanovića za »Doživeti 100«?
-Uprkos teškim vremenima, čovek može da živi zdravo i da brine o preventivi. Izuzetno je važno negovati svoje zdravlje, redovno ići na sistematske preglede, a u skladu sa životnom dobi i na pojedine specijalističke pretrage.
Važna je, takođe, umerenost u svemu, a redovna fizička aktivnost i zdrava ishrana, recept su za dugovečnost- kazao je direktor RFZO.

Zdravstvene knjižice u novom elektronskom izdanju
Elektronska zdravstvena knjižica izgledaće kao bankovna kartica, imaće rok trajanja do 10 godina. Omogućiće
bolju kontrolu uplate doprinosa, a overavanje knjižica je pojednostavljeno. Osim toga nove knjižice
omogućavaju i niz servisa u zdravstvenim ustanovama.
Osiguranici će od kuće moći da zakažu lekarski i laboratorijski pregled, uz potpunu bezbednost imaće uvid u
svoj zdravstveni karton i mogućnost konsultacije sa lekarima – objasnili su nam u RFZO.
– Korišćenje elektronskih servisa biće ostvareno pomoću posebnog softvera u svim bolnicama i domovima zdravlja, koji realizuju Ministarstvo zdravlja sa Evropskom komisijom i Svetskom bankom. Kompletan projekat koštaće oko 20 miliona evra, a nove knjižice proizvodiće Zavod za izradu novčanica. Na kartici će biti ime i prezime, matični broj, adresa i šifra osiguranja, i neće sadržati nikakve medicinske podatke o osobi.