Tag Archives: lekovi

Novi softver RFZO-a za bolju kontrolu

Novim softverskim rešenjem, koje je ocenjeno kao najbolje u regionu, RFZO će bitno pojačati kontrolu i transparentnost rada svih zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije, a osiguranim licima omogućiti uvid u sve podatke koje ih interesuju i olakšati put do leka koji im je neophodan.

RFZO će novim softverskim rešenjem za oko 300 zdravstvenih ustanova i oko 1000 apoteka na teritoriji
Srbije, omogućiti besplatno održavanje sajtova na kojima će ustanove morati da ažuriraju potrebne podatke

svakoga dana, a softver Fonda će istovremeno omogućiti i centralizovanje svih važnih podataka takođe na
dnevnom nivou.
Tako će, primera radi, na sajtovima ustanova morati da se nađu i sledeći podaci:
– Broj raspoloživih slobodnih postelja
– Stanje medicinske opreme (spisak svih aparata koji se nalaze u ustanovi uz obavezu obaveštavanja
o eventualnoj neispravnosti ili kvaru aparata istoga dana)
– Raspoloživost operacionih sala
– Dežurstva lekara (poimenično svakog dana)
– Finansijski dnevni izveštaj
– Stanje voznog parka… i tako dalje

Novi softver doprineće boljoj kontroli rada zdravstvenih ustanova i većoj transparentnosti njihovog
rada. Svaki građanin će ulaskom na sajt ustanova ili ulaskom na sajt Fonda moći da dobije sve željene podatke koji ga interesuju. Puna primena ovog softera se očekuje u narednoj godini.

Milionska ušteda

Do sada su sve zdravstvene ustanove u Srbiji pojedinačno plaćale održavanje svojih sajtova što je u proseku iznosilo 3000 evra po ustanovi, pa se tako bespotrebno trošilo svake godine više od milion evra! Republički fond će sada, samo na osnovu besplatnog održavanja koje će novim softverom obezbediti zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije, ostvariti godišnju uštedu od preko milion evra! Ovaj uštređeni novac Republički fond će svake godine planirano preusmeriti na nabavku lekova.

Softver za apoteke

Republički fond napravio je i specijalni softver za apoteke. Ovaj sistem ima za cilj da omogući osiguranim
licima uvid u kojoj najbližoj apoteci mogu preuzeti propisani lek koji mogu podići na recept, a na
osnovu trenutnih stanja zaliha lekova.
Novi softver pre svega će biti moćan sistem kontrole.
1. Centralizovanjem podataka RFZO će svakodnevno moći da prati nivo zaliha lekova i blagovremeno
reaguje i spreči nestašice
2. Dnevnom statističkom analizom nivoa zaliha lekova i posebnim softverom RFZO će optimizovati zalihe
lekova i moći blagovremeno da planira dodatne potrebne količine
3. Uvidom u zalihe lekova, Fond će moći da izvrši i potrebne preraspodele.
Primera radi, ukoliko se ispostavi da u nekom gradu u Srbiji nema određenog leka, a tog istog leka ima u većoj količini u nekom drugom gradu, Fond će moći da izvrši preraspodelu i obezbedi građanima
u oba grada potrebne lekove.
4. Centralizovanim uvidom u zalihe lekova RFZO će ostvariti ogromne uštede i po pitanju odlaganja
farmaceutskog otpada i sprečiti nepotrebno gomilanje zaliha lekova u pojedinim mestima, što je dovodilo do
isteka njihovog roka trajanja, pa je Srbija pored gubitka novca za kupovinu tih lekova, svake godine dodatno trošila ogromne svote na odlaganje farmaceutskog otpada.

Korist i za građane –“PRONAĐI LEK”

Na sajtu RFZO postavljen je baner i video uputsvo za „Pronađi lek“. Preko banera omogućena je pretraga lekova koji se izdaju i propisuju o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u apotekama i to u najbližoj apoteci i u svakoj apoteci pojedinačno. Građani se obeležavanjem svoje lokacije na mapi i odabirom leka mogu informisati u kojih 5 najbližih apoteka u odnosu na odabranu lokaciju mogu podići lek. Takođe građani mogu pogledati stanje traženih lekova po apotekama koje imaju potpisan ugovor sa Fondom.
Sličnu aplikaciju za mobilne uređaje građani mogu preuzeti besplatno za operativni sitem Android preko
adrese play.google.com pod nazivom RFZO Apoteke.
Ukoliko proverom na sajtu Republičkog fonda u aplikaciji »Pronađi lek« pacijent vidi da se lek koji je propisan na recept nalazi na stanju zaliha u apoteci na taj dan, a apoteka ne izda propisan lek, uz obrazloženje da ne raspolaže sa istim, pacijent se može obratititi Sektoru za kontrolu Republičkog
fonda.

Najbolji u regionu

Ovo novo i originalno softversko rešenje, ocenjeno je kao najbolje u regionu.
Na njegovoj implementaciji radio je multidisciplinarni tim stručnjaka RFZO-a i spoljnih saradnika sa FONa
više od šest meseci, kojim je rukovodio idejni tvorac softvera dipl. mat. Miroljub Veljković, specijalista informacionih sistema i specijalista kompjuterskih nauka.

*u tekstu su korišćeni podaci sa internet stranice www.rfzo.rs

Izvor: Doživeti 100