Tag Archives: recept

Nikad brže i lakše do leka na recept

Sanja Mirosavljević, savetnica za medije direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, za „Doživeti 100“

U 113 privatnih apoteka koje u svom lancu imaju više od 500 prodajnih objekata, prema podacima s početka marta ove godine, građani širom Srbije mogu da podižu lekove na recept.

Ideja prof. dr Slavice Đukić Dejanović, ministarke zdravlja, da se privatnim apotekama omogući sklapanje ugovora s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kako bi se podigao nivo zdravstvene zaštite, odlično se pokazala u praksi. Već u prvim danima ove godine ugovore sa RFZO potpisali su „Ivančić i sinovi“, „Apoteka 101“ i „Lipa lek“, kao i Zdravstvena ustanova „Farmanea“, da bi se posle gotovo dva meseca ozbiljno povećao broj apoteka koje imaju ugovor sa RFZO.
Odlukom Ministarstva zdravlja, ugovore sa RFZO mogu da potpišu sve apoteke koje imaju dozvolu za rad Ministarstva zdravlja, a uslovi za sklapanje ugovora su isti kao i za državne apoteke. Privatne apoteke ugovorom se obavezuju da će biti snabdevene svim lekovima i ortopedskim pomagalima
koji se izdaju na recept. Svaka privatna apoteka koja je potpisala ugovor s RFZO o izdavanju lekova na recept mora imati pismeno obaveštenje na izlogu ili na spoljašnjim vratima o potpisanom ugovoru.
Dokumentacija koju apoteke treba da dostave matičnoj filijali, prema sedištu, obuhvata rešenje Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, rešenje o registraciji privrednog subjekta, potvrdu Ministarstva zdravlja da apoteci, u vreme podnošenja ponude za zaključenje ugovora, nije zabranjeno obavljanje delatnosti.
Zainteresovane apoteke na sajtu RFZO www.rfzo.rs mogu da pogledaju model ugovora sa RFZO, a podaci o broju privatnih apoteka koje su sklopile ugovor sa Fondom ažuriraju se nedeljno.
Ovakvi ugovori sklapaju se kako bi pacijenti lakše i brže dolazili do propisane terapije, i to u apotekama koje su im najbliže.
RFZO je u obavezi da apoteci u roku od 150 dana, počevši od 31. marta 2013.godine, a u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, isplati utvrđenu naknadu za izdavanje lekova na recept.
RFZO je racionalizacijom svog poslovanja uspeo da mobiliše finansijska sredstva i da značajno skrati rokove plaćanja i da se uklopi u 150 dana. Znači, već krajem decembra prošle godine postigli smo da rokovi plaćanja za lekove izdate preko apotekarskih ustanova budu skraćeni na 150 dana.
Interesantan podatak je da se mesečno propiše više od četiri miliona recepata i izda gotovo šest miliona kutija lekova. To RFZO svakog meseca košta više od dve milijarde dinara.

Izvor: Doživeti 100