Tag Archives: Sinteza

Primena hijaluronske kiseline i aminokiselina

Izvor: Doživeti 100
Promene u dermisu vezane za starenje kože uglavnom se ispoljavaju smanjenjem debljine i ispravljanjem dermoepidermalne veze, naročito kod kože izlagane sunčanim zracima i tokom menopauze.

Izmene u vezivnom tkivu dermisa koje su posledica smanjenja ekstraćelijskog matriksa dovode do nastanka bora i opuštanja kože.

Piše: mr sc. Ljubica Novitović

Istraživanja su pokazala da primena intradermalnih injekcija koje sadrže aminokiseline i hijaluronsku
kiselinu podstiče biorevitalizaciju dermisa i procese u koži, čime se smanjuju kvalitativne i kvantitativne
posledice starenja. Upotrebom mešavine aminokiselina glicin, prolin, lizin i leucin u određenom stehiometrijskom odnosu povećava se neo–sinteza kolagena.
U njegovom sastavu prva aminokiselina jeste glicin, a u 50% slučajeva svaka treća je prolin, dok je lizin uvek pozicioniran na tačno određenom mestu u odnosu na njih. Nakon stvaranja trostrukog heliksa aktivira se hidroksilaza koja hidrolizuje prolin i lizin u hidroksiprolin i hidroksilizin što generiše nastanak inter i intra molekularnih veza koje daju kolagenu osobinu fleksibilnosti, elastičnosti i jačinu vlakana na silu istezanja. Nov tretman koji sadrži ovu grupu funkcionalnih aminokiselina sastavljen je tako da promoviše sintezu kolagena.
Hijaluronska kiselina je glukozaminoglikan sastavljen od lanaca polisaharida nastalih združivanjem disaharida i ostataka glukuronske kiseline i N–acetilglukozamina. Učestvuje u održavanju određenog stepena hidratacije, turgora, konzistencije i viskoznosti vezivnog tkiva.
Većina ćelija u nekom stadijumu svog ciklusa rasta ima potencijal da sintetiše hijaluronsku kiselinu. Njena funkcija u zarastanju i obnavljanju oštećenog tkiva koristi se danas u mnogim preparatima.
U procesu obnavljanja tkiva hijaluronska kiselina

deluje tako što aktivira modulaciju inflamatornog odgovora, započinje ćelijsku proliferaciju, migraciju i angiogenezu, uvećava reepitelizaciju, proliferaciju
bazalnih keratinocita, depozit kolagena i formiranje ožiljaka.
Preparatom koji sadrži određeni odnos aminokiselina i hijaluronsku kiselinu može se obavljati biorevitalizacija, kao i korekcija finih i dubljih bora, promena na koži uzrokovanih starenjem ili preteranim izlaganjem sunčevim zracima, tretman ožiljaka od akni, elastoza i strija.
Takođe takva biorevitalizacija može da predstavlja osnovni tretman u pripremi kože za druge estetske procedure i za 40% smanjuje period rehabilitacije posle drugih tretmana.

Primena aminokiselina i hijaluronske kiseline u procesima zarastanja rana, oštećenih tkiva, formiranju granulacionog tkiva i u procesima regeneracije

Zarastanje rana odvija se po fazama:
hemostatska (u kojoj učestvuju fibroblasti, fibronektin, vitronektin);
inflamatorna (neutrofili, makrofagi, citokini);
stvaranje granulacionog tkiva (aktivirani makrofagi, fibroblasti, kolagen, endotelne ćelije) i rekonstruktivna.

Fibroblasti igraju ključnu ulogu u zarastanju tkiva, omogućavaju neoangiogenezu, proizvode
brojne citokine i faktore rasta i izlučuju sve komponente ekstraćelijskog matriksa (glukozaminoglikani, proteoglikani, glikoproteini i kolagen).
Proučavanja zasnovana na tretmanu kožnih lezija na životinjama aminokiselinama i hijaluronskom kiselinom pokazala su veliku efikasnost u ograničavanju zapaljenskog odgovora, proliferaciji fibroblasta i u neoprodukciji tankih kolagenih vlakana što rezultuje ubrzanom regeneracijom tkiva i ubrzanim zarastanjem rana.
Hijaluronska kiselina zajedno sa aminokiselinama utiče na inflamatorni odgovor, favorizuje proliferaciju fibroblasta, aktivira produkciju novih kolagenih vlakana i formiranje novih krvnih sudova u terapiji neuropatskih ulceracija donjih ekstremiteta kod dijabetičara.
Kliničke studije topikalne primene aminokiselina kod hroničnih ulceracija na koži pokazale su efikasnost u 90% slučajeva i brzo indukovanje reepitelizacije u prvih 15 dana tretmana.

Primena aminokiselina i hijaluronske kiseline stimuliše regeneraciju oralne mukoze što dovodi do lečenja ulceracija

Grupa funkcionalnih aminokiselina (prolin, glicin, lizin i leucin) i hijaluronska kiselina imaju široku primenu u stomatologiji:
zaštita hirurških rana i rana od šavova, ekstraktivna, parodontalna i implantna hirurgija, laserske intervencije, zaštita vitalnih zuba kod pacijenata sa fiksnim protezama.
U kliničkoj studiji gde je proučavan njihov uticaj na zarastanje tkiva oralne mukoze pokazano je značajno smanjenje vremena zarastanja lezija mukoze, infektivnih komplikacije, postoperativnog edema i bola nakon hirurškog tretmana.
Kod mukozitisa uzrokovanog hemio i/ili radioterapijom efikasnost preparata u spreju koji sadrži aminokiseline prekurzore kolagena (L-prolin, L-leucin, L-lizin i glicin) i hijaluronsku kiselinu pokazana
je u smanjenju bola i poboljšanju zarastanja oralne mukoze.